top of page
BØNNENETTVERK

Vi er en stor gruppe kristne over hele Norge som har tro på at landet trenger forbønn. Vi er et nettverk fra alle ulike kirkesamfunn. Enhetlig bønn for alt Guds folk og alle deler av samfunnet preger vårt arbeid. Vi tror at bønn forbereder landet for vekkelse. Det trenger Norge og du er velkommen til å være med. Det er gratis, men vi trenger økonomisk støtte for å drive dette arbeidet. Du er velkommen til å gi!

Circle_Brown bg.png
FORBEDEREN

Forbederen er magasinet vårt. Det sender vi hjem til alle bønnepartnere fem - seks ganger i året. I Forbederen kan du lese god undervisning om bønn, vitnesbyrd av hvordan Gud svarer når vi ber. Tips og idèer til å utvikle ditt eget bønneliv. Forbederen skal være en hjelp for deg til å få skikkelig fart på ditt bønneliv.

Brown w map.png
HISTORIEN

Bønnearbeidet startet i 1992 med et bønneår innenfor Pinsebevegelsen. Arne Borgersen tok ansvaret for å ta dette ut i menighetene og inspirere til å delta i bønn for landet. Under dette året opplevde han et kall fra Gud til å starte Bønnetjenesten for Norge. Bønnelister som ble sendt ut på et A4 ark ble etterhvert til magasinet Forbederen.

 

Borgersen videreutviklet bønnearbeidet i mange spennede retninger, blant annet Bønneskolen, bønneseminarer, bønnemarsjer og tverrkirkelige bønnekonferanser. Den årlige Bønnekonferansen på Grimerud har sitt utspring herfra. Bønnealtre, lokale bønnesamlinger i bygder og byer rundt i landet, ble reist opp.

Ved slutten av 2018 overlot Borgersen sin funksjon som daglig leder til Bjarte Ystebø, etter hele 25 år i tjenesten. Borgersen er fremdeles en aktiv forkynner og reiser for å oppmuntre og undervise.

Våren 2020 fikk Linn Myhr oppgaven med å lede det hele videre, inntil Jon Steinar Kjøllesdal tok over stafettpinnen januar 2024.

Arne Borgersen forkynner.jpg

Grunnlegger Bønnetjenesten for Norge  

                   -Arne Borgersen

IMG_9932_edited_edited.png

Tidligere daglig leder - Linn Myhr

Daglig leder - Jon Steinar Kjøllesdal

bottom of page