top of page
BØNNENETTVERK

Vi er en stor gruppe kristne over hele Norge som har tro på at landet trenger forbønn. Vi er et nettverk fra alle ulike kirkesamfunn. Enhetlig bønn for alt Guds folk og alle deler av samfunnet preger vårt arbeid. Vi tror at bønn forbereder landet for vekkelse. Det trenger Norge og du er velkommen til å være med. Det er gratis, men vi trenger økonomisk støtte for å drive dette arbeidet. Du er velkommen til å gi!

Circle_Brown bg.png
FORBEDEREN

Forbederen er magasinet vårt. Det sender vi hjem til alle bønnepartnere seks ganger i året. I Forbederen kan du lese god undervisning om bønn, vitnesbyrd av hvordan Gud svarer når vi ber. Tips og idèer til å utvikle ditt eget bønneliv. Forbederen skal være en hjelp for deg til å få skikkelig fart på ditt bønneliv.

Brown w map.png
HISTORIEN

Bønnearbeidet har en fin historie. Det startet i 1992 med et bønneår innenfor Pinsebevegelsen. Arne Borgersen tok ansvaret for å ta dette ut i menighetene og inspirere til å delta i bønn for landet. Under dette året opplevde han et kall fra Gud til å starte Bønnetjenesten for Norge. Bønnelister som ble sendt ut på et A4 ark ble etterhvert til magasinet Forbederen. Borgersen videreutviklet bønnearbeidet i mange spennede retninger, blant annet Bønneskolen, bønneseminarer, bønnemarsjer og tverrkirkelige bønnekonferanser. Den årlige Bønnekonferansen på Grimerud har sitt utspring herfra. Bønnealtre, lokale bønnesamlinger i bygder og byer rundt i landet, ble reist opp. I 2016 ble Borgersen koblet sammen med Bønn for Alle. 

            Bønn for Alle startet i 2014 som en bønnekampanje ledet av Mark Sartin fra Florida i samarbeid med personer i ledelsen av avisen Norge IDAG. Visjonen til Mark var at alle i Norge skulle bli bedt for med navn. En storstilt kampanje ble satt i gang som bønneaksjoner i oktober. Bønn for Alle sendte ut navnelister til alle forbedere i oktober og daglig ble menneske etter menneske løftet opp i bønn til Gud. Det ble også sendt daglige direktesendte bønnemøter på Facebook og på nettsiden som alle forbedere hjemme kunne delta på.

Bønnetjenesten for Norge og Bønn for Alle fusjonerte i 2016 og ble tilsammen en bønnehær på ca. 6000 forbedere. Inntil høsten 2019 ble navnelistene distribuert, men den norske personvernlovgivningen begrenset mulighetene til dette. Ved slutten av 2018 overlot Borgersen sin funksjon som daglig leder til Bjarte Ystebø, etter hele 25 år i tjenesten. Borgersen er fremdeles en aktiv forkynner og reiser for å oppmuntre og undervise. 

Våren 2020 fikk Linn Myhr oppgaven med å lede det samlede Bønn for Alle videre. De som har navnelister fortsetter å bruke dem i bønn. Bønn for Alle arbeider i dag med å utvikle nettsiden, en ny bønne-app og ser på ulike muligheter til å utvide bønnehæren. Bønneaksjonen i oktober fortsetter med konkrete bønneemner for Guds folk, styresmakter og samfunnet forøvrig. Myhr ser med glede og iver frem til å videreutvikle dette verdifulle arbeidet. 

Høsten 2022 ble bønnearbeidet delt i to. Styreleder i stiftelsen Bjarte Ystebø og daglig leder Linn Myhr, viderfører stiftelsen Bønnetjenesten for Norge og vil fortsette å gi ut bladet Forbederen og opprettholde kontakten med Forbederne via Facebook-siden: bønnetjenestenfornorge

Daniel Haddal og Anita A. Sæle gikk ut av styre og startet en ny forening som beholder bønneaksjonens navn Bønn for Alle og samarbeidet med Norge Idag.

Grunnlegger Bønnetjenesten for Norge  

                   -Arne Borgersen

15694_edited.png

Grunnlegger Bønn for Alle

          - Mark Sartin

IMG_9932_edited_edited.png

Daglig leder - Linn Myhr

bottom of page