top of page

Evangeliets fremgang

-er avhengig av forbedere

Se for deg kristne ledere i landet vårt som slike høyreiste høyspentmaster. De bærer og frakter mye kraft ut til mennesker over hele Norge. 

iStock-836124870.jpg

For at den kraften som de bærer skal nå frem til alle de tusen hjem, trenger de isolatorer som er festet oppe i ledningene. Disse isolatorene hindrer strømmen i å forsvinne ned i jorden. Isolatorene er laget av materialer som tåler å ta i mot høy strømkraft. De har en unik egenskap som gjør at de ikke lar strømmen slippe igjennom og forsvinne ned i jorden. 

Uten disse isolatorene mister de høyreiste høyspentmastene all sin kraft og blir ubrukelig. Det er isolatorene som sørger for at jorden ikke stjeler kraften, slik at strømmen kommer frem til der den skal.

Vi som er forbedere er slike isolatorer.

I bønn påser vi at kraft som sendes ut fra Gud ikke blir røvet av jorden, av verdslige saker og ting, men at den når frem og hjem til alle de menneskene som trenger styrke, lys og varme fra Jesus.

Oppgaven vår er helt essensiell i Guds rike for at ledere som er kalt av Gud til å spre mye kraft, ikke skal bli robbet for gjennomføringsevne. 

Med løftede hender i bønn påser vi at kraften forblir der oppe i lederne slik at de kan sende den videre. Vi er designet til å tåle å stå i dette spennet mellom himmel og jord.

En isolator kan være laget av glass eller porselen, men de kunne også vært av diamant. Som forbedere innehar vi denne verdien i Herrens øyne. Vi er det verdifulle mellomleddet som gjør at de som er reist opp i landet vårt til å lede med kraft virkelig får brakt den ut der den skal.

iStock-619749806.jpg
Ledere
Forbedere

Du som ber har en livsviktig og verdifull oppgave. Evangeliets fremgang i Norge er avhengig av dine bønner!

Må Han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd  "

Ef. 3:16

bottom of page