top of page

La ditt rike komme!

Bønnetjenesten for Norge skal bidra til å dekke landet i bønn og se et forvandlet Norge. Vi tror at Gud fins og at han lønner dem som søker ham. Vi tror at Gud hører når vi ber, og svarer når vi ber etter Hans vilje.

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Når dere kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren. (Jeremia 29, 11-14)

Vi vil stå sammen med alle troende i forbønn for landet vårt, og be for alle mennesker og alle i høye stillinger. De som befinner seg i høye stillinger er beslutningstakere i samfunnet. Det gjelder selvsagt storting og regjering, kommunestyrer og formannskap. Det gjelder også rektorer på skolene, bedriftsledere, redaktører i media og mange andre områder av samfunnet. 

Vi ønsker å se bønne i alle kommuner som dekker familiene, kirkene, næringslivet, kommunestyrene osv med forbønn:

Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. (1. Tim 2,1-4) 

Loren Cunningham (1935-2023), grunnleggeren av Ungdom i Oppdrag, understreket at det er ulike samfunnsområder som til sammen former samfunnet: 

  • Familien 

  • Religion/Kirken 

  • Utdannelse 

  • Styresmaktene 

  • Media 

  • Kulturlivet (kunst, sport og underholdning) 

  • Næringslivet (bedrifter, forskning og teknologi) 

 

Når vi skal be og arbeide for forvandling av vår nasjon, må vi derfor fokusere på disse ulike samfunnsområdene for å se en gjennomgripende forandring av landet.

I de neste utgavene av Forbederen kommer vi til å rette søkelyset på bønn for de ulike samfunnsområdene. Du kan begynne allerede nå og finne ut av tilstanden på skolene der du bor, spørre næringslivet om det er noe du kan be for og kontakte politikerne for bønneemner.

 

Våre bønner er med og forandrer landet i henhold til Guds plan og vilje!

Se, jeg gjør alle ting nye

NYE TIDER

Bønnetjenesten for Norge får nytt lederskap

Linn Myhr har vært daglig leder i Bønnetjenesten for Norge siden 2020, hun trer ved starten av 2024 ut av oppgaven.

–Jeg tenker tilbake på hvilken stor ære det var for meg å få gå inn i denne tjenesten da jeg begynte i 2020, jeg husker godt hvordan jeg tørket tårer av takknemlighet når jeg så navnet mitt på kontordøren til Bønnetjenesten, forteller Linn Myhr

Linn Myhr, avtroppende daglig leder for Bønnetjenesten.

Nå går hennes vei videre da hun kjenner seg ledet av Herren til å gi fra seg oppgaven ved nyttår. 

Hun pekte på Jon Steinar Kjøllesdal til styret da hun annonserte sin avgang.

–Han er den som er best egnet til å både samle bønnefolket, og er unikt plassert med en fot i samfunnspolitikken og en i Nasjonalt Bønneråd, forteller Myhr

Styreleder i Bønnetjenesten for Norge, Bjarte Ystebø, kjenner godt Jon Steinar Kjøllesdal og var helt enig i at han må være den beste  til å overta oppgaven og det fulle ansvaret for Bønnetjenesten videre.

 

Vi i Bønnetjenesten er så glad for at Jon Steinar har takket ja!

Han vil lede hele arbeidet videre i den retningen han kjenner seg kalt til gå, og vil utnevne et nytt styre før overgangen.

En samlet Bønnetjeneste for Norge ønsker Jon Steinar all velsignelse og lykke til videre med tjenesten som ligger foran. Må Herren velsigne, forme og lede Bønnetjenesten for Norge inn i sine planer og tanker, slik at arbeidet kan tjene hans vilje for landet.

Ny leder for Bønnetjenesten for Norge, Jon Steinar Kjøllesdal. Foto: Stein Gudvangen /KPK

–Bønnetjenesten for Norge

NASJONAL BØNNEKONFERANSE 2024

For alle som er opptatt av å søke Guds ansikt i bønn for landet vårt,   -Dette må du ikke gå glipp av!

15.-18. februar 2024 samles vi på Grimerud gård til den nasjonale bønnekonferansen Sammen for Hans Ansikt.

Vi skal be for Norge, tilbe Herren sammen med 'Hope for this Nation', dele måltider sammen, gå på seminarer og knytte nye bekjentskap i kaféen og i benkeradene.

Sarah Breuel og Rania Sayegh hovedtalere på Nasjonal bønnekonferanse. Blant de øvrige bidragsyterne under konferansen er bl.a. Stig Magne Heitmann, Cecilie Røinås, Bjørn Olav Hansen, Andreas Fjellvang, og ukrainske Sasha Volyanyl.

Du kan melde deg på her

Vi i Bønnetjenesten for Norge håper å se deg der! 🇳🇴

Her kan du lese mer om konferansen.

Nasjonalt Bønneforum 2023

3.-5. oktober var ca. 30 bønneledere samlet i Trøndelag for å be, dele og søke Gud sammen. 

Bønnelederne kommer fra svært varierte bønnearbeid, noen ber for områder, noen for fylker og kommuner, og noen for grupper som for eksempel helsevesenet. 

Det unike i år var at bønneledere fra de andre nordiske landene også deltok. Her var representanter fra Finland, Sverige, Island, Danmark, Færøyene og Shetland m.f. noen var også med via zoom. 

De siste årene har Gud gjort et Spennede arbeid i hele Norden, han bryter ned skillelinjene mellom ulike kristne kirkesamfunn. Dette har alle landene opplevd som verdifullt.

La oss fortsatte å be om beskyttelse for denne enheten mellom Guds folk,

den er ikke en selvfølge, og må bevares i bønn.

100 Timer Bønn for Norge

 

Vi kommer til å fylle Markus Kirke med bønn og lovsang

 

30. aug kl. 1900  -  3. sept kl. 2130.

Day&Night organiserer hvert år den nasjonal bønnesatsningen «Bønn For Norge» . Dette året er ikke et unntak!

 

I Markus Kirke ved St.Hanshaugen i Oslo kan du oppleve døgnkontinuerlig bønn og lovsang. 

Kom og bli med på en sammenhengende strøm av bønn, tilbedelse, forbønn, undervisning og inspirasjon

ledet av en rekke pastorer, ledere og lovsangere fra hele landet i til sammen

100 timer!

Sammen for Hans ansikt

Bli med på vinterens STORE bønnekonferanse!!

Vi samles til bønn på Grimerud 16.-19. februar 2023. Det hadde vært så fint å treffe deg og flere fra Bønnetjenesten for Norge der!

Du finner mer informasjon, og kan melde deg på her:

Tusen takk !

Bønneaksjon 2022

Vi har lagt bak oss en måneds lang bønneaksjon, hvor vi har bedt for alle i hele Norge. Vi er så takknemlig til deg som har stått med i bønn fra dag til dag. Det har vært veldig verdifullt og har garantert gjort at Herrens ånd har virket på land og folk i denne tiden. Det er vi overbevist om. Selv om bønneaksjonen er avsluttet nå, la oss fortsatt være i bønn for Norge. Det er en prøvet tid for Guds menighet i vårt land. Men Herren er ikke ferdig med gamle Norge, la oss stå sammen med han!

Se bønnekalenderen

Nå skal vi folde våre hender, vi skal bøye våre knær, og vi skal la Den hellige ånd berøre våre hjerter for de ulike bønnetemaene vi skal innom.

Alle i Norge skal få Jesu navn og velsignelse nevnt over seg i oktober,

og vi er så glad for at du er med!

Bibelverset som rammer inn årets bønneaksjon finner vi i Joh. 17:18:

«Som du har sendt meg til verden,

har jeg sendt dem til verden.»

 

Se bønnesendingene her:
31.oktober
30. oktober
29. oktober
28. oktober
27. oktober
26. oktober
25. oktober
24. oktober
23. oktober
22. oktober
21. oktober
20. oktober
19. oktober
18. oktober
17. oktober
16. oktober
15. oktober
14. oktober
13. oktober
12. oktober
11. oktober
10. oktober
9. oktober
8. oktober
7. oktober
6. oktober
5. oktober
4.oktober
3. oktober
2. oktober
1. oktober

Bønneaksjonen 2021 

Bli med du også!

Se dagens bønnetema her: 

Paulus hilser

Guds menighet

i Korint, dere som er helliget i Kristus Jesus

og kalt til å være hellige sammen med alle som

hver på sitt sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn

– han som er deres og vår Herre:

Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far,

og Herren Jesus Kristus!     1.Kor 1:1-3

Se bønnesendingene her:
31. oktober
Tusen takk kjære brødre og søstre!
-Må DU få kjenne Herrens rike velsignelse over deg og ditt liv, etter alt det gode arbeidet denne måneden!
30. oktober
30. oktober
29. oktober
28. oktober
27. oktober
26. oktober
25. oktober
24. oktober
23. oktober
22. oktober
21. oktober
20. oktober
19.oktober
18. oktober
17. oktober
16. oktober
15. oktober
14. oktober
13. oktober
12. oktober
11. oktober
10. oktober
9. oktober
8. oktober
7. oktober
6. oktober
5. oktober
4. oktober
3. oktober
2. oktober