top of page

Nasjonalt Bønneforum 2023

3.-5. oktober var ca. 30 bønneledere samlet i Trøndelag for å be, dele og søke Gud sammen. 

Bønnelederne kommer fra svært varierte bønnearbeid, noen ber for områder, noen for fylker og kommuner, og noen for grupper som for eksempel helsevesenet. 

Det unike i år var at bønneledere fra de andre nordiske landene også deltok. Her var representanter fra Finland, Sverige, Island, Danmark, Færøyene og Shetland m.f. noen var også med via zoom. 

De siste årene har Gud gjort et Spennede arbeid i hele Norden, han bryter ned skillelinjene mellom ulike kristne kirkesamfunn. Dette har alle landene opplevd som verdifullt.

La oss fortsatte å be om beskyttelse for denne enheten mellom Guds folk,

den er ikke en selvfølge, og må bevares i bønn.

100 Timer Bønn for Norge

 

Vi kommer til å fylle Markus Kirke med bønn og lovsang

 

30. aug kl. 1900  -  3. sept kl. 2130.

Day&Night organiserer hvert år den nasjonal bønnesatsningen «Bønn For Norge» . Dette året er ikke et unntak!

 

I Markus Kirke ved St.Hanshaugen i Oslo kan du oppleve døgnkontinuerlig bønn og lovsang. 

Kom og bli med på en sammenhengende strøm av bønn, tilbedelse, forbønn, undervisning og inspirasjon

ledet av en rekke pastorer, ledere og lovsangere fra hele landet i til sammen

100 timer!

Sammen for Hans ansikt

Bli med på vinterens STORE bønnekonferanse!!

Vi samles til bønn på Grimerud 16.-19. februar 2023. Det hadde vært så fint å treffe deg og flere fra Bønnetjenesten for Norge der!

Du finner mer informasjon, og kan melde deg på her:

Tusen takk !

Bønneaksjon 2022

Vi har lagt bak oss en måneds lang bønneaksjon, hvor vi har bedt for alle i hele Norge. Vi er så takknemlig til deg som har stått med i bønn fra dag til dag. Det har vært veldig verdifullt og har garantert gjort at Herrens ånd har virket på land og folk i denne tiden. Det er vi overbevist om. Selv om bønneaksjonen er avsluttet nå, la oss fortsatt være i bønn for Norge. Det er en prøvet tid for Guds menighet i vårt land. Men Herren er ikke ferdig med gamle Norge, la oss stå sammen med han!

Se bønnekalenderen

Nå skal vi folde våre hender, vi skal bøye våre knær, og vi skal la Den hellige ånd berøre våre hjerter for de ulike bønnetemaene vi skal innom.

Alle i Norge skal få Jesu navn og velsignelse nevnt over seg i oktober,

og vi er så glad for at du er med!

Bibelverset som rammer inn årets bønneaksjon finner vi i Joh. 17:18:

«Som du har sendt meg til verden,

har jeg sendt dem til verden.»

 

Se bønnesendingene her:
31.oktober
30. oktober
29. oktober
28. oktober
27. oktober
26. oktober
25. oktober
24. oktober
23. oktober
22. oktober
21. oktober
20. oktober
19. oktober
18. oktober
17. oktober
16. oktober
15. oktober
14. oktober
13. oktober
12. oktober
11. oktober
10. oktober
9. oktober
8. oktober
7. oktober
6. oktober
5. oktober
4.oktober
3. oktober
2. oktober
1. oktober

Bønneaksjonen 2021 

Bli med du også!

Se dagens bønnetema her: 

Paulus hilser

Guds menighet

i Korint, dere som er helliget i Kristus Jesus

og kalt til å være hellige sammen med alle som

hver på sitt sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn

– han som er deres og vår Herre:

Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far,

og Herren Jesus Kristus!     1.Kor 1:1-3

Se bønnesendingene her:
31. oktober
Tusen takk kjære brødre og søstre!
-Må DU få kjenne Herrens rike velsignelse over deg og ditt liv, etter alt det gode arbeidet denne måneden!
30. oktober
30. oktober
29. oktober
28. oktober
27. oktober
26. oktober
25. oktober
24. oktober
23. oktober
22. oktober
21. oktober
20. oktober
19.oktober
18. oktober
17. oktober
16. oktober
15. oktober
14. oktober
13. oktober
12. oktober
11. oktober
10. oktober
9. oktober
8. oktober
7. oktober
6. oktober
5. oktober
4. oktober
3. oktober
2. oktober
1. oktober

Bønn for Alle -                              gjennom året!

Vær alltid glade!
Be uavbrutt!
Takk Gud under alle forhold!
For dette er Guds vilje med dere
i Jesus Kristus

Det er gledelig å fortelle at Bønn for Alle nå kommer med bønnesendinger gjennom året. Sammen med hver utgave av Forbederen produserer vi en bønnesending som tar for seg det samme temaet som bladet tar opp. 

På de to siste sidene av Forbederen finner du bønneemner til temaet. 

Ønsket er at du kan be sammen med oss i Bønn for Alle, for nøyaktig de samme situasjonene slik at gjennomslagskraften vår blir enda større, fordi vi ber i enighet.

Så finn frem Bibelen din!

Sett deg godt til rette! 

Vend hjertet til Herren, så deler vi denne bønnestunden sammen:

Forbederen 4/2021:
             
Innta landet